קטע:מצודות על ירמיהו נ ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"הלוך ובכו ילכו" - בתשובה ובתחנונים ילכו ואת ה' יבקשו לשאול ממנו עזר ודרך מצלחת

"המה וגו'" - ר"ל בני ישראל ובני יהודה יבואו יחד

"בני ישראל" - הם הנשארים בארץ אחרי גלות עשרת השבטים ונטפלו עם בני יהודה ובנימין וגלו עמהם לבבל