קטע:מצודות על ירמיהו נ א

מצודת דוד

"אל בבל אל ארץ כשדים" - על בבל ועל ארץ כשדים