קטע:מצודות על ירמיהו נב לא

מצודת דוד

"נשא וגו' את ראש" - ר"ל הרים וגדל אותו בשנה הראשונה למלכותו

מצודת ציון

"נשא" - הגביה והרים

"מבית הכלוא" - מבית המאסר