פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו נב ל

מצודת דוד

"כל נפש" - של שלשת הגליות מבני יהודה

"בשנת שלש ועשרים" - אז כבש את צור ושטף את היהודים שבסביבות עמון ומואב כן הוא בס"ע