קטע:מצודות על ירמיהו נב כח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יהודים" - מבני יהודה

"בשנת שבע" - הוא גלות יכניה היתה בשנת שבע לכיבוש יהויקים בראשונה

"זה העם" - זהו חשבון כל העם הגולים לבבל