מצודות על ירמיהו נב כד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"שומרי הסף" - שומרי מזוזת השער הם השערים

"כהן הראש" - הוא היה כ"ג

"כהן המשנה" - שני לו הוא הסגן

מצודת ציון

"המשנה" - מלשון שני

"הסף" - כן יקרא מזוזת השער כמו וסף שער (יחזקאל מ)