מצודות על ירמיהו נב כא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"והעמודים" - ר"ל העמודים שלקח היה קומת כ"א י"ח אמה

"יסובנו" - היה מסבב את היקף העמוד

"ועביו" - עובי דופני העמוד היה ארבע אצבעות והחלל באמצעיתו

מצודת ציון

"וחוט" - קו וחבל

"נבוב" - חלול כמו נבוב לוחות (שמות כ"ז)