קטע:מצודות על ירמיהו נב יד


מצודת ציון

"נתצו" - שברו וכתתו