קטע:מצודות על ירמיהו נב יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בית הפקודות" - בית הסוהר

מצודת ציון

"בנחושתים" - בשלשלאות נחושת

"הפקודות" - מלשון פקדון וגניזה והוא בית הסוהר