קטע:מצודות על ירמיהו נב ג

מצודת דוד

"כי על אף ה'" - כי בעבור שהיתה אף ה' בירושלים וביהודה כ"כ גדולה עד להשליך אותם מעל פניו לזה העיר לב צדקיהו למרוד במלך בבל להיות סיבה אל הגלות לשלחם מעל פניו

מצודת ציון

"על" - בעבור