קטע:מצודות על ירמיהו נא סד

מצודת דוד

"עד הנה דברי ירמיהוו" - על כי מכאן ואילך עד סוף הספר אינם דברי ירמיהוו אבל המה ספור דברים מהחורבן לזה אמר עד הנה דברי ירמיהוו

"ככה" - כמו ששקע הספר הזה כן תשקע בבל בעמק החורבן ולא יהיה לה תקומה מפני הרעה וגו'

"ויעפו" - אנשיה יהיו עיפים עד לא יוכלו להתחזק עוד

מצודת ציון

"תשקע" - ענין נפילת הדבר בעומק כמו ושקעה כיאור מצרים (עמוס ט')