קטע:מצודות על ירמיהו נא סב

מצודת דוד

"למאדם" - בין אדם בין בהמה

"אתה דברת" - ר"ל הלא מפיך אמר ירמיהו ואם כן הלא בידך לקיים מאמריך