קטע:מצודות על ירמיהו נא נט

מצודת דוד

"את צדקיהו" - עם צדקיהו

"שר מנוחה" - רצה לומר שעמד עם המלך בעת מנוחתו לדבר עמו מסתרות לבו