קטע:מצודות על ירמיהו נא נח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בדי אש" - יגיעות הלאומים יהיה בהרבה אש כי אש יהיה תכליתם ויהיה‏[1] עיפים ולא יוכלו לכבות את האש ותאכל עד אבדון

"ויגעו עמים" - העמים אשר בבבל יגעו בהרבה ריק ר"ל מה שיגעו במלחמה מול האויב יהיה לריק כי לא יצליחו מאומה

"ערער תתערער" - תחרב ותשחת

"הרחבה" - אשר כל אחת רחבה

מצודת ציון

"ערער תתערער" - ענין חורבן והשחתה כמו ערו ערו (תהלים קלז)

"יצתו" - מלשון הצתה והדלקה

"בדי ריק" - בהרבה ריק וכן בדי אש וכמו בדי שופר יאמר האח (איוב לט)

  1. ^ במקראות גדולות "נחמד למראה" כתוב "יהיו", וזה גם יותר הגיוני, כי הוא אומר לפני כן "תכליתם" ברבים - ויקיעורך