קטע:מצודות על ירמיהו נא נה

מצודת דוד

"והמו גליהם" - ר"ל ומה שגליהם היו הומים כלומר מה שהמו בגאוה ובהתרוממות כגלים וכמו המיית מים רבים כן היה נשמע קולם את כל זה יאבד המקום ממנה

"קול גדול" - כי היתה בת רבת עם וקול שאונם היה גדול מאד

מצודת ציון

"נתן" - ר"ל נשמע וכן וה' נתן קולו (יואל ב')

"שאון" - ענין המיה