קטע:מצודות על ירמיהו נא נד

מצודת דוד

"מבבל" - נשמע מבבל