קטע:מצודות על ירמיהו נא נב

מצודת דוד

"יאנק חלל" - בעת תצא הנשמה

"ובכל ארצה" - בכל מקומות ארצה

"ופקדתי" - אשגיח להביא פורעניות על פסיליה

מצודת ציון

"יאנק" - ענין גניחה ואנחה שהיא בעת יציאת הנפש וכן באנוק חלל (יחזקאל כ"ו)