פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"גם בבל לנפול" - כי בבל היה סבה גם לנפול חללי ישראל גם לבבל תחשב הסבה אשר נפלו חללי כל הארץ ולכן כולם ישמחו במפלתה