קטע:מצודות על ירמיהו נא מה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מחרון" - מלטו נפשיכם מחרון אף ה' שתחול על בבל שלא תהיו נלקים עמהם