פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בגוים" - בין כל הגוים היתה לתמהון על גודל חורבנה

"תהלת" - שהיתה לתהלה ולתפארת בכל הארץ

מצודת ציון

"ששך" - הוא בבל בא"ת ב"ש

"ותתפש" - ענין לכידה

"תהלת" - מלשון הלול והתפארות

"לשמה" - לתמהון