קטע:מצודות על ירמיהו נא מ

מצודת דוד

"אורידם" - את אנשי בבל אוריד לטבח כמו שמורידים את הכרים

מצודת ציון

"ככרים" - כבשים שמנים

"עתודים" - הם הזכרים מן העזים