פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מקצה" - רצה לומר אשר בקצה המדינה וכן נאמר בואו לה מקץ (לעיל נ)

"ומגיד וגו'" - כפל הדבר במ"ש כי הרץ הוא המגיד

"רץ לקראת רץ ירוץ" - מן המלחמה שלחו איש רץ להגיד למלך בבל דבר המלחמה ועד לא ישוב שלחו רץ אחר ובדרך מהלכו פגע בהרץ הראשון כשהוא חוזר ורץ א"כ רץ זה לקראת רץ זה

מצודת ציון

"רץ" - ענין מהירות ההליכה