קטע:מצודות על ירמיהו נא כט

מצודת דוד

"כי קמה" - עמדה ונתקיימה על בבל מחשבות ה' שחשב לשום אותה לשממה

מצודת ציון

"ותחול" - מלשון חיל וחלחלה

"קמה" - עמדה ונתקיימה