קטע:מצודות על ירמיהו נא כד

מצודת דוד

"ושלמתי" - והנה אשלם לבבל גמול רעתם

"לעיניכם" - כולכם תראו בעיניכם הרעה הבאה על בבל