קטע:מצודות על ירמיהו נא כ

מצודת דוד

"מפץ אתה לי" - את בבל היית בידי ככלי מפץ וכלי מלחמה

מצודת ציון

"מפץ" - שם כלי עשוי לרצץ ולשבור בו החומות וכן ואיש כלי מפצו בידו (יחזקאל ט')

"ונפצתי" - ענין השבר והרצוץ