מצודות על ירמיהו נא יח


מצודת דוד

"מעשה תעתועים" - המה מעשה ידי התועים מדרך השכל

"בעת פקודתם" - בעת ישגיח המקום להפרע מהם אז יאבדו מבלי תקומה

מצודת ציון

"תעתועים" - מלשון תועה

"פקודתם" - ענין השגחה