קטע:מצודות על ירמיהו נא יד

מצודת דוד

"כי אם" - כי אשר אמלא ארצך מבני אדם מלומדי מלחמה רבי המספר כארבה והם יצעקו עליך קול הידד שהוא קול שמחת שודדים

"בנפשו" - ר"ל בעצמו

מצודת ציון

"בנפשו" - בעצמו

"כילק" - מין ארבה

"וענו" - ענין הרמת קול

"הידד" - הוא קריאת צעקת שוללים וכן הידד נפל (שם ט"ז)