קטע:מצודות על ירמיהו נא יב

מצודת דוד

"אל העיר" - על יושבי בבל

"כי גם זמם" - ר"ל כמו שחשב ה' לעשות כן גם עשה וגו'

"הכינו האורבים" - להסתר במקום מחבואה לארוב על היוצאים מן העיר

"הקימו שומרים" - הדרך להעמיד שומרים בלילה לבל יצאו מן העיר פתאום ויכו בהם

"החזיקו המשמר" - דרך הצרים על העיר להעמיד משמרות שילחם כל אחד בזמנו ואמר החזיקו המשמר ולא תעברו המועד הקבוע

"שאו נס" - הרימו נס לרמז להתאסף ולבוא למלחמה אל חומות בבל

מצודת ציון

"שאו" - הרימו

"נס" - כלונס ארוך ומפה בראשו

"החזיקו" - ענין אחיזה

"המשמר" - דבר המוטל על הרבה בני אדם לעשות כל אחד בזמנו קרוי משמר וכן משמרות כהונה ולויה

"זמם" - ענין מחשבה