קטע:מצודות על ירמיהו נא ז

מצודת דוד

"מיינה" - מיין הכוס ההוא שתו העובדי כוכבים ולכן נעשו הוללים וסכלים כשכורים ולא יכלו להלחם

"כוס זהב" - עד הנה היה בבל ביד ה' ככוס יין נקי וצלול כזהב והיא היתה משכרת כל הארץ ר"ל על ידי בבל האביד הארצות כי הוא בלבל דעתם כיין המשתכר ומבלבל

מצודת ציון

"זהב" - ר"ל נקי וצלול כזהב וכן המריקים מעליהם הזהב (זכריה ד)

"יתהוללו" - ענין סכלות ושטות כמו ויתהולל בידם (שמואל א כ"א)