קטע:מצודות על ירמיהו נא ה

מצודת דוד

"מקדוש ישראל" - ממה שעשו לקדוש ישראל שהחריבו נוהו וכלו עמו

"כי ארצם" - של הכשדים

"כי לא אלמן וגו'" - כי הוא חי וקיים לעולם והוא לישראל לעזר לנקום נקמתם

מצודת ציון

"אלמן" - מלשון אלמנות

"אשם" - חטא ופשע