פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בחוצותיה" - יפלו בחוצותיה

מצודת ציון

"ומדוקרים" - ענין נעיצת חרב וחנית בגוף אדם וכן כל הנמצא ידקר (ישעיהו י"ג)