קטע:מצודות על ירמיהו מ יד

מצודת דוד

"שלח" - גירה אותו בך להכותך מכות נפש וכאומר והוא קבל מאמריו

מצודת ציון

"שלח" - ענין גרוי והסתה כמו ושן בהמות אשלח בם (דברים לב)