קטע:מצודות על ירמיהו מ ג

מצודת דוד

"ויבא" - וכן הביא את הרעה והוא עשה את הרעה ולא גבר נ"נ בכח ידו

"ולא שמעתם בקולו" - ר"ל מה שנבאת להם בשם ה' להשלים עם מלך בבל לעבדו