קטע:מצודות על ירמיהו מט לט

מצודת דוד

"באחרית הימים" - ר"ל אחר זמן רב

"אשיב את שבות" - אשיב לארצם את השבי של עילם

מצודת ציון

"באחרית" - בסוף

"שבות" - מלשון שבי