קטע:מצודות על ירמיהו מט לח

מצודת דוד

"ושמתי כסאי" - ר"ל אין מי ימשול בעילם כי אם אני לבד כי מהם אאבד שרים ולא יהיה מי למשול