קטע:מצודות על ירמיהו מט לו

מצודת דוד

"ולא יהיה הגוי" - לא יהיה שום אומה בעולם אשר לא וגו'

"והבאתי וגו'" - ר"ל יתפזרו בכל ארבע רוחות וקצות העולם כאלו הרוחות ינשבו מכל עבר לפזרם אל העבר שממולו

"לכל הרוחות האלה" - אשר באה הרוח מהם כי כל אחד יפזרם אל העבר שממולו

מצודת ציון

"רוחות" - רוח הנושב

"הרוחות" - ענין פאה ועבר