קטע:מצודות על ירמיהו מט לה

מצודת דוד

"את קשת" - לפי שהיו מושכי קשת ובזה היה עיקר גבורתם לכן אמר במפלתם שישבור קשתם אשר היא ראשית גבורתם

מצודת ציון

"ראשית" - ר"ל מיטב וכן ראשית תבואתה (לעיל ב)