קטע:מצודות על ירמיהו מט ל

מצודת דוד

"נוסו נודו" - כאלו הנביא מזהירם לאמר להם נוסו ממקומכם והיו נדים למקום רחוק מאד ושבו בעמקי מסתרים להחבא