קטע:מצודות על ירמיהו מט כה

מצודת דוד

"איך לא עוזבה" - כאומר עם כי נ"נ החריב מקומות רבות עכ"ז איך לא הניח אותה מלהשחיתה להיותה עיר תהלה קרית משוש

מצודת ציון

"עזבה" - ענין הנחה

"תהלה" - מלשון הלול ופאר

"קרית" - עיר

"משושי" - היו"ד יתירה