קטע:מצודות על ירמיהו מט כג

מצודת דוד

"השקט לא יוכל" - לא אפשר לו לשקוט מדאגתו

"שמועה רעה" - היא ביאת הכשדים

"נמוגו" - נמס לבם

"בים דאגה" - דאגתו ידמה לדאגת ההולך בים אשר ידאג ויתפחד מהרמת הגלים

"בושה חמת וארפד" - ר"ל כל אחת מכם בושה

"לדמשק" - ר"ל זהו הנבואה על דמשק

מצודת ציון

"לדמשק" - היא עיר המלוכה מארם

"חמת וארפד" - שמות מקומות ארם

"נמוגו" - ענין המסה