פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו מט כא

מצודת דוד

"בים סוף" - קולה יהיה נשמע בים סוף הרחוקה ממנה וסמוכה לארץ מקור מחצבה והוא ענין מליצה לומר שקול צעקתה תלך למקומה הראשון

"צעקה" - ר"ל צעקה גדולה ישמע בעולם

"מקול נפלם" - משמועת קול מפלתם תרעש הארץ כי יפחד שלא יקרה להם כמקרם