קטע:מצודות על ירמיהו מט ט

מצודת דוד

"אם בוצרים" - הלא אם בוצרים באו על כרמיך הלא ישאירו עוללות ואם גנבים באים בלילה הלא ישחיתו די ספוקם הצורך להם ולא ישחיתו הכל וכאומר מדוע אם כן האויב האביד אותך מכל וכל מבלי שארית

מצודת ציון

"בוצרים" - כן יקראו תולשי ענבי הגפן כמו כי תבצור כרמך (דברים כ"ד)

"עוללות" - הם הענבים הקטנים והגרועים כמו לא תעולל (שם)

"דים" - די ספוקם