קטע:מצודות על ירמיהו מט ה

מצודת דוד

"איש לפניו" - כל איש יהיה נדח נגד פניו לנוס באשר ימצא ולא ימצא מי להיות מקבץ את הנדודים לשבת יחד להיות מנוחמים אלה מאלה

"מכל סביביך" - מכל עבר יבוא עליך פחד