קטע:מצודות על ירמיהו מח מו

מצודת דוד

"אבד עם כמוש" - העם שעובדים לעכו"ם כמוש הנה נאבד