קטע:מצודות על ירמיהו מח מ

מצודת דוד

"כנשר ידאה" - האויב יעופף כנשר ויפרוש כנפיו לבוא אל מואב ר"ל חיש קל יבוא וכנשר המעופף

מצודת ציון

"ידאה" - ענין עפיפה וכן כאשר ידאה הנשר (דברים כח)