קטע:מצודות על ירמיהו מח לו

מצודת דוד

"אל אנשי" - בעבור אבדן אנשי קיר חרש

"על כן" - על אשר יתרון העושר ומרבית ההון שקבץ את הכל אבדו

"על כן" - בעבור גודל החורבן ואמר בלשון מואב

"כחלילים יהמה" - כהמיית החלילים כן יהמה לבי על חורבן מואב

מצודת ציון

"כחלילים" - שם כלי נגון וכן ושרים כחוללים (תהלים פז)

"יתרת" - מלשון יתרון והוא ענין רבוי

"עשה" - ענין קבוץ ואסיפה וכן וישראל עושה חיל (במדבר כד)