קטע:מצודות על ירמיהו מח לד

מצודת דוד

"עגלת שלישיה" - ר"ל כן יגדל בך הזעקה אתה ארץ מואב מדינה חשובה כעגל השלישי לבטן המעולה ביותר

"מי נמרים" - מי נהר נמרים יהיו שממה ר"ל יחרב מימיה ולפי שכל שבח ארץ מואב במרעה שמן ודשן לכן אמר בחורבנה שיחרב מימיהם ותכלה המרעה

"מצוער" - ר"ל וכן מן הזעקה של צוער עד חורונים שהיה נשמע עד יהץ

"מזעקת חשבון" - ר"ל מן הזעקה של חשבון עד אלעלה הנה נתנו קול רם להיות נשמע עד יהץ