קטע:מצודות על ירמיהו מח כז

מצודת דוד

"ואם לא" - וכי לא היה לך ישראל לשחוק האם היה נמצא בחבורת גנבים לשחוק בו אשר מתי שדברת ממנו היית מניד בראש דרך לעג כאילו היה נמצא בחבורת הגנבים

מצודת ציון

"מדי" - מתי כמו מדי דברי בו (לעיל לא)

"תתנודד" - מלשון הנדה והנעה