פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ירמיהו מח כו

מצודת דוד

"גם הוא" - כמו שהיו לו לשחוק בעת גלו לבבל כן יהיה גם הוא לשחוק

"וספק" - וכאשר ישתכר יתגולל ויתהפך לחבוט עצמו בארץ על המאכל שהקיא כדרך השכור ור"ל ישיגהו האבדון והכליון בעבור בלבול הדעת ולפי שהמשיל לשכור אמר לשון הנופל בשכור

"כי על ה' הגדיל" - ר"ל שדבר גדולות על ה' לבזות כלפי מעלה ולומר שלא היה בידו להושיע את עמו

"השכירהו" - מאמר הנביא אל מול האויב תנו למואב הרבה שכר ויין למען ישתכר ר"ל הביאו עליו בלבול הדעת להיות כמו השכור

מצודת ציון

"השכירהו" - מלשון שיכור

"וספק" - ענין הכאה וחבטה כמו ויספוק את כפיו (במדבר כד)

"בקיאי" - הוא המאכל החוזר דרך הפה