קטע:מצודות על ירמיהו מח כה

מצודת דוד

"נגדעה" - נכרתה ממשלת מואב וכח זרועו נשברה

מצודת ציון

"נגדעה" - ענין כריתה כמו ואשריהם תגדעון (דברים ז)

"קרן" - ענין ממשלה כמו וירם קרן משיחו (שמואל א ב)